Apie Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazę (AKdb)

Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazė – tai egodokumentinio paveldo duomenynas, kuriame mokslinei vartosenai pateikiamos trejopo pobūdžio laikmenos: suskaitmenintų laiškų faksimilės (jpg formatu, 400 dpi rezoliucija), dokumentiniu rinkimu transkribuotos laiško kopijos (.doc/.docx/.rtf formatu) ir dabartine bendrine kalba perrašytos laiško kopijos (.doc/.docx/.rtf formatu).

2013 m. spalio mėnesį atvertame pirmajame AKdb leidime vartotojui pateikiami 1322 laiškai, parašyti 195 autorių.

Kiekvienam laiškui parengtas atskiras bibliografinis aprašas, kuriame nurodyta pagrindinė informacija: siuntėjo ir gavėjo duomenys, laiško parašymo data ir vieta, gavimo data, aprašyti laiško fiziniai duomenys, nurodyta laiško kalba, trumpa turinio santrauka, raktiniai žodžiai, minimi asmenvardžiai ar vietovardžiai, laiško autentiškumas, identifikacinės žymės (signatūra ir/ar laiško saugojimo vieta), kita papildoma informacija.

Laiškų autorių biografiniuose aprašuose pateikiama pagrindinė siuntėjo informacija: gimimo data ir vieta, pirmojo ir paskutiniojo laiško datos, lytis, profesija/užsiėmimas, raštingumas, pagrindinė gyvenamoji vieta ir kitos gyventos vietos (migracija), gimtoji tarmė (atmaina), išsilavinimas, turimas autoriaus laiškų skaičius, gavėjų skaičius ir papildomos pastabos.

 

 AKdb citavimo tvarka

Besinaudojantiems duomenynu moksliniais tikslais, siūloma tokia duomenyno bibliografinio aprašo (citavimo) tvarka: Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazė (AKdb), pirmas leidimas (2013 m.). – www.musulaiskai.lt

 

AKdb paieškos galimybės

Vartotojas duomenų AKdb gali ieškoti trimis lygmenimis, t. y. naudodamas:

1) paprastąją paiešką;

2) paiešką pagal autorių;

3) paiešką pagal laiško turinį.

 

 Paprastojoje paieškoje galima:

1) Ieškoti laiškų su pasirinktu žodžiu ar žodžio forma;

2) Ieškoti laiškų parašytų, per pasirinktą laikotarpį (datos lauke nurodomi tik metai, pvz., 0000, 2013 ir pan.). Duomenų bazėje yra laiškų, kurių parašymo data nežinoma. Norėdami surasti tokius laiškus, į paieškos laukelį įveskite 0000;

3) Ieškoti laiškų su pasirinktu žodžiu per pasirinktą laikotarpį.

Pasirinkus paiešką pagal ieškomą žodį, atveriamas paieškos rezultato langas, kuriame pateiktos laiškų eilutės su pasirinktu žodžiu, taip pat nurodyti laiškų autoriai, laiškų parašymo data ir galima atverti visus norimo laiško duomenis. Paspaudus ant norimos teksto eilutės, naujai atsivėrusiame lange pateikiamas bendrinės kalbos rašyba surinktas laiškas.

 

Paieškoje pagal autorių galima ieškoti duomenų pagal bent vieną iš šių parametrų:

1) autoriaus vardą;

2) autoriaus pavardę;

3) gimimo, mirties metus (laukelyje įvedami tik metai, pvz., 1898). Duomenų bazėje yra autorių, kurių gimimo, mirties data nežinoma. Norėdami surasti tokius laiškus, į paieškos laukelį įveskite 0000;

4) lytį (pasirenkama);

5) profesiją;

6) raštingumą (pasirenkama iš parinkčių sąrašo);

7) tarmę (pasirenkama iš parinkčių sąrašo);

8) gimimo ar gyvenamąją vietą, išsilavinimą (pasirenkama iš parinkčių sąrašo).

 

Ieškoti autorių galima tiek pagal vieną, tiek pagal kelis paieškos kriterijus.

 

Paieškoje pagal laiško turinį galima ieškoti duomenų pagal bent vieną iš šių parametrų:

1) žodį tekste;

2) siuntėjo ryšį su gavėju;

3) laiško rašymo vietą;

4) laiško gavimo vietą;

5) laiško parašymo datą ( laukelyje įvedami tik metai, pvz., 1982). Duomenų bazėje yra laiškų, kurių parašymo data nežinoma. Norėdami surasti tokius laiškus, į paieškos laukelį įveskite 0000;

6) laiško pobūdį (pasirenkama iš parinkčių sąrašo);

7) laiško kalbą (pasirenkama iš parinkčių sąrašo);

8) laiško autentiškumą (pasirenkama iš parinkčių sąrašo);

9) raktinius žodžius;

10) laiške paminėtus asmenvardžius; 

11) laiške paminėtus vietovardžius.