Projekto gairės:

Laiškų anketa [LT] 
Letter Questionnaire [EN] 
Laiškų skaitmeninimo gairės [LT] 
Laiškų perrašymo (transkribavimo) gairės [LT] 
Laiškų perrašymo bendrine kalba gairės [LT] 

 Publikacijos apie projektą:

Litvinskaitė, Daiva, 2013: „Atsineškite lietuviškų laiškų“, Draugas, 2013 m. spalio 24 d., 12.

Vaitkutė, Karilė, 2013: „Imigrantų asmeniniais laiškais susidomėjo mokslininkai“ (interviu apie projektą su Aurelija Tamošiūnaite), Amerikos lietuvis, 2013 m. spalio 24 d., 1, 13.

Masevičienė, Alma; Aurelija Tamošiūnaitė, 2013: Laiškai – saugotinas lietuviškas paveldas“, Pasaulio lietuvis, birželis–liepa, 22.

Masevičienė, Alma, 2012: „Projektas „Asmeninės rašomosios lietuvių kalbos duomenų bazės formavimas“: kiekvienas parašytas žodis svarbus“, Šiandien aktualu 2 (47), 141–147.

Tamošiūnaitė, Aurelija, 2012: Laiškų duomenų bazės, tekstynai ir duomenynai: užsienio perspektyva”, Archivum Lithuanicum 14, 395–416.

Litvinskaitė, Daiva; Aurelija Tamošiūnaitė, 2011: „Asmeninės rašomosios lietuvių kalbos duomenų bazės (AKdb) sumanymo ištakos ir pirmieji darbai“, Archivum Lithuanicum 13, 399–405.

Masevičienė, Alma, 2010: „Kuriama asmeninės rašomosios lietuvių kalbos duomenų bazė“, Tarp knygų 7–8, 12–13.

Subačius, Giedrius, 2008-04-12: „Privačios bendrinės lietuvių kalbos duomenų bazė“, Draugas, 4, 13.

Subačius, Giedrius; Aurelija Tamošiūnaitė, 2009a: ,,History in Private Letters”, Lithuanian Heritage, March-April, 12–13.

Subačius, Giedrius; Aurelija Tamošiūnaitė, 2009b: „Asmeninės lietuvių kalbos duomenų bazė“, Gimtoji kalba 2, 3–5.

Tamošiūnaitė, Aurelija, 2008-06-07: ,,Individualios lietuvių kalbos duomenų bazė“, Draugas, 3.

Tamošiūnaitė, Aurelija, 2011-01-01: „Laiškų duomenų bazė – žvilgsnis po dvejų metų“, Draugas, 5.


Trumpa bibliografija besidomintiems lietuviškų laiškų tyrimais:

Jonikas, Petras, 1973: „Žemaitė ir bendrinė kalba“, Lituanistikos darbai 3, redagavo Vincas Maciūnas, Brooklyn, NY: Franciscan Fathers Press, 135–142.

Lebedys, Jurgis; Vincas Urbutis, 1972[1966]: „Du žemaitiški XVIII a. vidurio laiškai“, Jurgis Lebedys, Lituanistikos baruose 1, Vilnius: Vaga, 184–200.

Markelis, Daiva, 2004: „Talking Through Letters. Collaborative Writing in Early Lithuanian Immigrant Life“, Lituanus 50(4), prieiga per internetą: http://www.lituanus.org/2004/04_4_2Markelis.htm.

Markelis, Daiva, 2006:  „‘Every Person Like a Letter‘: The Importance of Correspondence in Lithuanian Immigrant Life“, Letters across Borders. The Epistolary Practices of International Migrants, edited by Bruce S. Elliott, David A. Gerber, and Suzanne M. Sinke, New York: Palgrave Macmillan, 107–126.

Subačius, Giedrius, 1998: Žemaičių bendrinės kalbos idėjos. XIX amžiaus pradžia, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas [Antano Klemento ir Dionizo Poškos žemaitiškų laiškų analizė].

Tamošiūnaitė, Aurelija, 2008: „Asmeninė kalba: laiškai šiaurės panevėžiškių patarme“, Archivum Lithuanicum 10, 111–136.

Tamošiūnaitė, Aurelija, 2009: „Tarmė, bendrinė kalba ir raštingumas: trys asmeniniai laiškai“, Archivum Lithuanicum 11, 325–358.

Tamošiūnaitė, Aurelija, 2010: „Viena kalba – dvi abėcėlės: kirilika ir lotyniška abėcėle rašyti Petro Survilo laiškai“, Archivum Lithuanicum 12, 157–182.

Tamošiūnaitė, Aurelija, 2014: „Letter writing as social practice: self-reference to writing in Lithuanian correspondence”, Lituanus, 60 (3), 31-56.

Venckienė, Jurgita, 2004: „Kirilika rašytas lietuviškas atvirukas (XX amžiaus pradžia?)“, Archivum Lithuanicum 6, 315–318.

Venckienė, Jurgita, 2006: „Kirilika rašyti lietuviški XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios rankraštiniai tekstai“, Archivum Lithuanicum 8, 319–332.