Projekto vadovė:

Dr. Aurelija Tamošiūnaitė
Lietuvių kalbos institutas
(Vytauto Didžiojo universitetas)

Projekto vykdytojai:

Prof. habil. dr. Giedrius Subačius
PLB Lituanistikos katedra,
Ilinojaus universitetas Čikagoje

Doc. dr. Violeta Kalėdaitė

Vytauto Didžiojo universitetas

Dr. Daiva Litvinskaitė
Lietuvių kalbos institutas

Dr. Jurgita Venckienė
Lietuvių kalbos institutas

Dr. Mindaugas Šinkūnas
Lietuvių kalbos institutas

Jolita Steponaitienė
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Alma Masevičienė
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Rūta Deksnė
Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas

Agnė Kalninytė
Vytauto Didžiojo universitetas

Dr. Vilma Žaltauskaitė
Lietuvos istorijos institutas 

Doc. dr. Žavinta Sidabraitė
Klaipėdos universitetas